Airsoft

Kerekerdő Kalandpark Airsoft biztonsági adatlap



Alulírott.................................................., mint a

.............................................................................. (gyermek neve, szül.év.hó.nap.)

törvényes képviselője hozzájárulok gyermekem airsoft játékon való részvételéhez.

Kijelentem, hogy gyermekem egészséges, fizikailag terhelhető.

Jelen hozzájárulásomat az airsoft sportjellemzőinek ismeretében adtam ki.

Gyermekem airsoft játékban való részvételéért a szervezőket felelősség nem terheli.

Vállalom és megtérítem a gyeremekem által a felszerelésben okozott kárt.



Dátum:..................................................



..............................................
szülő aláírása

Hírlevél




Leiratkozom

Látogatóink száma: 66417

Hírek | Galéria | Szolgáltatások / Árak | Eseménynaptár | Nyitva tartás | Kapcsolat | Biztonsági adatlap | Gyik | Partnerek | Megközelítés

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.